بایگانی

بایگانی ۲۲ اسفند ۱۳۸۹

اولین دوره لینوکس ایرانشهر

۲۲ اسفند ۱۳۸۹ ۱ دیدگاه

از پایان هفته پیش ما در ابتکاری دوره آموزش مقدمات لینوکس را به صورت رایگان آغازِ کردیم.
امروز دومین جلسه آن برگزار شد. در این دوره ما قصد داریم مقدمات گنو و آشنایی اولیه با لینوکس را برای مخاطبان تشریح کنیم.
در میان مخاطبان از اقشار مختلف افرادی حضور دارند. افرادی با دانش اولیه کامپیوتر تا افرادی در سطح کاردانی و دانشجویان دانشگاه در این جمع حضور دارند.
در جلسات اولیه مقدمات گنو و قوانین حاکم بر دنیای نرم افزارهای آزاد را مورد بررسی قرار دادیم. در جلساتی که در سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد به صورت عملی وارد مقوله لینوکس خواهیم شد.

Posted from WordPress for Android

Categories: فارسی Tags: