بایگانی

بایگانی ۲۸ اسفند ۱۳۸۹

بهار دلکش – بهار ۹۰

۲۸ اسفند ۱۳۸۹ ۲ دیدگاه

شعر بهار دلکش به مناسبت بهار ۹۰

شاعر:‌بهار

آهنگساز: درویش‌خان

سال آفرینش : ۱۲۹۴

دستگاه ابوعطا

خوانندگان: شجریان،بهبودف،علیرضا قربانی

 

بــــــهار دلـــکش رســـــید و دل به جــا نباشد
از آن کــــه دلــــبر دمـــــی به فکـــــر ما نباشد

در این بـــهار ای صــــنم بیـــا و آشــــتی کــن
که جنــــگ و کــــین با مــــن حزین روا نـباشد

صبحدم بلبل، بر درخت گل، بخنده می گفت
نازنیـــــنان را، مه جبیـــنان را، وفــــــا نباشـد

اگــــر کـــــه با این دل حـــزین تو عـهدُ بستی
عزیز مـــــن با رقـــیب مـــن، چـــرا نشستی؟
چرا دلــــــم را عــزیـــز مـــن از کــینه خستی

بیــــا در بــرم از وفـا یک شب، ای مه نخشب
تـــازه کــــن عهـــدی کـــــــه بــــر شکـــستی

Categories: فارسی Tags: