طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: اردیبهشت 1390

اولین دوره گنو/لینوکس بانوان در ایرانشهر

در تاریخ سوم اردیبهشت اولین جلسهٔ دورهٔ آموزش مقدمات گنو/لینوکس برای بانوان ایرانشهری برگذار شد. پس از شروع موفقیت آمیز این دوره برای آقایان در انتهای سال ۱۳۸۹ با توجه درخواست‌های مکرر بانوان گرامی علاقه‌مند به این سیستم عامل در صدد آن برای برآمدیم تا هرچه زودتر مقدمات این دوره را برای این بخش از […]

سعدی ملامت نشنود ور جان در این سر می‌رود -روز سعدی ۱۳۹۰

امروز اول اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی است. به همین مناسبت غزلی از او را برایتان می آورم برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوا نام را هر ساعت از نو قبله‌ای با بت پرستی می‌رود توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را می […]