طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۹۰/۰۲/۰۱

سعدی ملامت نشنود ور جان در این سر می‌رود -روز سعدی ۱۳۹۰

امروز اول اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی است. به همین مناسبت غزلی از او را برایتان می آورم برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوا نام را هر ساعت از نو قبله‌ای با بت پرستی می‌رود توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را می […]