طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: خرداد 1390

این روزها چه خبر؟

مدتی تقریبا از آخرین نوشته‌ام در این بلاگ می گذرد. در این فاصله زمانی بسیار با کارهای دیگر مشغول بودم. کمتر توانسته‌ام در بلاگ نویسی کاری انجام دهم هر چند رویدادهای زیادی را پشت سر گذاشته‌ام اما شرح ماوقع در این چند مدت برایم سخت بود. برخی از این رویدادها را گذاشتم تا زمان از […]

آموزش و معلم

به مناسبت روز معلم، اردیبهشت ۹۰ انسان از بدو تولد تا روزی که رخت از این دنیا فانی برمی بندد، با افراد و مشاغل زیاد ممکن است برخورد داشته باشد. برخی مشاغل شاید هیچگاه به کار و خدمت ما نیایند، اما آموختن و تعلیم جز لاینفک زندگی ما تا انتهایی‌ترین زمان حیات ما می باشد. […]