طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: 1390/02/12

آموزش و معلم

به مناسبت روز معلم، اردیبهشت ۹۰ انسان از بدو تولد تا روزی که رخت از این دنیا فانی برمی بندد، با افراد و مشاغل زیاد ممکن است برخورد داشته باشد. برخی مشاغل شاید هیچگاه به کار و خدمت ما نیایند، اما آموختن و تعلیم جز لاینفک زندگی ما تا انتهایی‌ترین زمان حیات ما می باشد. […]