طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: 2012/03/13

ملی‌گرایی سیستان

این نوشته فقط جهت بیان پرسش‌‌های ذهنی نویسنده است چون هنوز به اطلاعات کافی جهت بررسی و تحلیل سپس نتیجه گیری دست نیافته‌ام. دوستی در نقد عملکرد شهریاری نماینده اصول‌گرای زاهدان مطلبی در وبلاگش نوشته بود. پس از خواندن آن مسئله‌ای که ذهن را چند روزی مشغول کرده بحث ناسیونالیزم از نوع سیستانی بود. برایم […]