بایگانی

بایگانی ۲۳ اسفند ۱۳۹۰

ملی‌گرایی سیستان

۲۳ اسفند ۱۳۹۰ ۴ دیدگاه

این نوشته فقط جهت بیان پرسش‌‌های ذهنی نویسنده است چون هنوز به اطلاعات کافی جهت بررسی و تحلیل سپس نتیجه گیری دست نیافته‌ام.

دوستی در نقد عملکرد شهریاری نماینده اصول‌گرای زاهدان مطلبی در وبلاگش نوشته بود. پس از خواندن آن مسئله‌ای که ذهن را چند روزی مشغول کرده بحث ناسیونالیزم از نوع سیستانی بود. برایم چند سوال پیش آمد که در ادامه نوشته آنها را می آورم.

ملی‌گرایی یا ناسیونالیزم در بارومندی سیاسی یک تفکر طیف راستی است. البته در طیف تندروی هنوز قرار نگرفته است. تندوری مانند نازیسم و افکار رادیکال‌تر در انتهای راستگرایی ملت‌باوری هستند. ناسیونالیزم حول محور باور‌های فرهنگی و سنت‌های یک جامعه شکل می گیرید و سعی دارد آنها را تقویت کند. حتی در مراحل این تقویت منجر به افراط و مبالغه می شود. ملی گرایی حسی است که کما بیش در بین نظام‌های سیاسی کشورها و مردم به عنوان یک حس برانگیزنده و نگهدارنده استفاده می شود. ناسیونالیزم در سوی دیگر با اینترناسیونالیزم که یک تفکر چپ است در تقابل و تضاد است.

حال به توجه به تعریف فرهنگ و عناصر سازنده آن و همچنین موضوع ملی‌گرایی سوالات زیر من را به خود مشغول داشته‌است:

  • آیا اصل آن (ملی‌گرایی سیستان) موضعیت دارد؟
  • عناصر مادی و غیر مادی فرهنگ سیستان چیست؟
  • محور اصلی فرهنگ سیستان
  • جایگاه ادبیات در فرهنگ سیستان
  • حس ملی‌گرایی سیستانی آیا وجود دارد؟
  • سیستان برای مردمش تداعی کننده چیست؟
  • چقدر مردم سیستان به فرهنگ و خاکشان احساس تعلق می کنند؟
  • مردم کدام هویت را ترجیح می دهند؟زبان؟خاکی؟کشوری؟
  • درجه سازگاری سیستان‌گرایی با مذهب‌گرایی و کشورگرایی

امیدوارم بتوانم در طرح پرسش‌‌های دقیق‌تر و رسیدن به جواب از کمک دوستان بهره‌مند شوم.

Categories: فارسی Tags: