طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: 2012/03/24

وبلاگ‌های منطقه‌ای بلوچستان

به خاطر تعطیلی نوروز کمتر می نویسم. یکی از دلایل آن شاید خوانده نشدن مطالب از سوی مخاطبان باشد که در سفر هستند. سایر بلاگ‌های بلوچستان هم چنین وضعیتی دارند. خوب این طبیعی است. امروز می خواهم درباره بلاگ‌های منطقه‌ای بلوچستان مطلبی بنویسم. وبلاگ‌های منطقه‌ای آنهایی هستند که درباره منطقه‌،شهر،روستای خود مطلب و عکس منتشر […]