بایگانی

بایگانی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

معلم

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۶ دیدگاه

یک خط برای خودم که از آنان شدم:

ای معلم سر خود گیر که ما چون گرداب         قطع امید ز سر رشته‌ی ساحل کردیم

«صائب»