طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۹۱/۰۲/۱۳

بانو گوهر ملک

گوهر ملک دختر شاعر بزرگ بلوچستان گلخان نصیر بود. او در سال ۱۹۳۸ در پنجگور به دنیا آمد. در آن زمان پدرش در جیونی مشغول به کار بود. او در خانه جد مادریش به دنیا آمد. بانو گوهر ملک آموزش‌های ابتدایی را نزد پدر فراگرفت. گوهر ملک در همان کودکی دچار بیماری فلج اطفال شد. […]