طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۹۱/۰۲/۲۵

از فردوسی تا گلخان نصیر

قلم به دستی و تقویم به کنار باعث بوجود آمدن چنین پست‌هایی می شوند. امروز ۲۵ اردیبهشت در ایران روز بزرگداشت فرودسی نام گرفته است. در این روز در دانشگاه‌ها و مراکز ادبی برای بزرگداشت او مراسم و محافلی برگزار می شود. فرودسی مرد شماره یک زبان فارسی است البته با کمی ارفاق (عجم زنده […]

زبان

محمد حسین عنقا گالاں په نوکیں پسگاں نوکیں جناں وتی نوکیں سُراں من مان کناں لیکواں وتی بوتگ سروز کُهن ته نو کے کناں گراں، دمبورگ ءَ را تار دگر مان کناں وتی پرچی گشاں چه خسرو ء‌ُ شیریں و کوه کن اچ شه مُرید حانی ءُ چاکر گوشاں وتی میے دوستیں که پُل گور […]