طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۹۱/۱۰/۱۷

زیرساخت

رادیو بلوچی(برنامه صبح) – الو رادیو بلوچی؟ – هاں… – ما رءَ مشکل هستں… – بگو چیں شمی مشکل؟ – ما رءَ آپ نے ، ما رءَ برک نے، ما رءَ جَدَ نے ….. شهرستان‌های جدید بعد از خبر تایید شهرستان شدن قصرقند و امروز هم میرجاوه برخی از مردم بخش‌های تابعه اعتراض کردند که […]

انسان

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست اول این روزها اخبار و حوادث خشم و خشونت عریان جامعه را بیش از پیش نمایان می کند. کافی است روزنامه و سایت‌ها را بخوانید در همه‌شان حداقل چند خبر از خشونت لجام گسیخته در جامعه وجود دارد. قتل، دزدی، بی حرمتی مضمون بیشتر حوادث جامعه ما […]