طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۹۱/۱۰/۱۹

فرد یا برنامه؟

-اوره (رفیق  به بلوچی) شما به کی رای می دین؟… -ملا صاحب ما به کی رای بدیم؟… – سردار کلاغ‌قلی‌خان شما می‌گین ما به کی رای بدیم بهتره؟… این گفته‌ها برای مردم ما بخصوص در انتخابات محلی بسیار آشنا هستند. خلاصه‌ی همه این گفتگوها این است که مخاطب از کسی مشورت می خواهد که در […]