طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۹۲/۰۱/۱۸

مدرک گرایی با نگاه اقتصادی – واکاوی پدیده مدرک طلبی در جامعه امروز ایران –

زمان دانشجوی یکی از کارهای مداوم و منظم خواندن روزنامه‌‌های اقتصادی بود. در روزهایی که برای کارهای شخصی به تهران می آمدیم خرید روزنامه‌ی اقتصاد هرگز فراموش نمی شد. تا به حال یکی از دغدغه‌های روزمره  مطالعه مطالب مربوط به اقتصاد و مسایل اقتصادی است. به عبارتی دیگر مشتری دایمی اخبار اقتصادی بوده و هستم. […]