بایگانی

بایگانی ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

روز سعدی مبارک

۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ بدون دیدگاه

اگر فارسی می دانید اما سعدی نمی خوانید نیمی از عمرتان را به بطالت گذرانده‌اید. اگر می خواهید فارسی روان و شیرین بخوانید و بدانید سعدی را فراموش نکنید. سعدی، این مرغ سخندان، استاد سخن پارسی است. روز سعدی مبارک

Categories: فارسی Tags: