طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۹۲/۰۲/۰۲

تسلیت

با خبر شدم چند روزی است دوست بزرگوار جناب دکتر عبدالغفور جهاندیده در غم از دست دادن پدر به سوگ نشسته است. ضمن آرزوی مغفرت برای آن مرحوم برای بازماندگان صبر آرزومندم. امیدوارم بنده را در غم خویش شریک بدانید.