بایگانی

بایگانی ۲۹ آذر ۱۳۹۲

کمک به سامی هنرمند بنجو نواز

۲۹ آذر ۱۳۹۲ بدون دیدگاه

از همه دوستان تقاضا دارم هر چقدر که می توانند به هنرمند بلوچستان محمد عمر سامی کمک کنند

سامی

سامی

کارت ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۸۷۳۷۲۵۸
متعلق به محمدعمر سامی
به شماره حساب ۰۳۳۰۲۵۴۲۰۶۰۰۴
بانک ملی

اطلاعات بیشتر در کلات نیوز

پ.نوشت: وقتی این نوشته را آماده می کردم یکی از دوستان اخبار خوبی جهت هماهنگی برای معالجعه ایشان به من دادند. امیدوارم درست شود

Categories: فارسی Tags: