بایگانی

بایگانی شهریور

معشوق میوه ای

۸ شهریور ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

بشر برای توصیف جهان درون ذهنش به زبان به طبیعت متوسل شده است. بسیاری از حالات و روحیات خود را از طریق تمثیل و تشبیه بیان کرده است.
حالات عشق و عاشقی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. عشق را با ماننده کردن به انواع و اقسام پدیده های طبیعی خواسته اند محدودیت واژگان را در هم شکنند.
میوه ها در این بین هر کدام نقش بخصوص دارند. انار سرخ، پسته خندان و غیره نمونه هایی از این استفاده ها هستند.
این استفاده در بسیاری از زبان ها رایج است. به نمونه های در فارسی و بلوچی توجه کنید:

در بوستانسرای تو بعد از تو کی شود
خندان انار و، تازه به و، سرخ روی سیب؟

(سعدی)
منی وابا پروندوشی اناری دانگی یتکه (عابد)
حال شما بگوید عشق با چه طعمی دوست دارید؟

Categories: فارسی Tags:

گوسان

۶ شهریور ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

گوسان*
فرهنگ ها در نقاطی به هم می رسند. شاید نگاه اولی حاکی از شباهت زیادی نباشد اما وقتی به عمق آنها و تاریخچه شان نگاهی انداخت می شود فهمید زمانی از دغدغه ای مشترک نشات گرفته اند.
خنیاگری، بدیهه سرا، عاشیق،اوزان، پهلوان و خیلی قبل تر گوسان ؛ اینان شاید در نگاه اول چندان به هم مرتبط نباشند. اما وقتی محتوای و نقش فرهنگی این عناصر را در فرهنگ و جغرافیای متعدد بررسی کنیم مخرج مشترک معادله فعلی همه نشانگر افرادی هنرمند و آوازخوان است که راوی فرهنگ و دلاوری های قومی و ملی خویش هستند.
* شادروان دکتر محمد معین این کلمه را پارتی ” gwsn  ” و به معنای موسیقی دان و خنیاگر دانسته است .

Categories: فارسی Tags:

توسعه انسان محور

۴ شهریور ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

برداشت بسیاری از توسعه افراشته شدن ساختمان های سر به فلک کشیده، بزرگراه های فراخ ، بازارها و پاساژها شیک و … است. برداشت خیلی از مردم از توسعه بهبود امکانات زیرساخت است. نکته بسیار مهمی که مردمان و سیاستگذاران ما آن را نادیده انگاشته اند توسعه انسان محور است. در این دیدگاه انسان و فرهنگ دو عنصر اساسی در بنا گذاشتن توسعه پایدار به حساب می آیند.
پس اگر به دنبال توسعه پایدار همه جانبه در کشور هستیم باید عنصر فرهنگ یکی از شالوده های نگه دارنده آن باشد. توسعه ای که بر مبنا سنگ و چوب و فلز قرار گیرد با تلنگر و تشری تند فرو خواهد ریخت اما توسعه انسان محور پایدار و ساری جاری میان نسل ها خواهد بود.

Categories: فارسی Tags:

هویت نوستالژی ما

۱ شهریور ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

کافه،سینما و … به همراه تکرار این روزمرگی ها در مقاطعی از زمان بعدها برای بسیاری نوستالژی هویت لاله زار تهران را تداعی می‌کرد.
پیرزن،شیرترش،باقالی پخته اطراف قلعه ناصری به نوعی هویت حال و گذشته ایرانشهر را تداعی گر است.
بعدا با یادآوری عادات امروز تلاش خودمان را برای بودن جزیی از جریان خاطره ساز به یاد خواهیم آورد.
ریسمان هویت گاه کوتاه و گاه بلند است اما هرچه که باشد یک طرفش گره خورده است به تاریخ و نوستالژی های ما.
شما در چنته خاطرات خود به دنبال چه چیز عتیقه ای می گردید؟

Categories: فارسی Tags: