طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: شهریور 1394

معشوق میوه ای

بشر برای توصیف جهان درون ذهنش به زبان به طبیعت متوسل شده است. بسیاری از حالات و روحیات خود را از طریق تمثیل و تشبیه بیان کرده است. حالات عشق و عاشقی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. عشق را با ماننده کردن به انواع و اقسام پدیده های طبیعی خواسته اند محدودیت واژگان را […]

گوسان

گوسان* فرهنگ ها در نقاطی به هم می رسند. شاید نگاه اولی حاکی از شباهت زیادی نباشد اما وقتی به عمق آنها و تاریخچه شان نگاهی انداخت می شود فهمید زمانی از دغدغه ای مشترک نشات گرفته اند. خنیاگری، بدیهه سرا، عاشیق،اوزان، پهلوان و خیلی قبل تر گوسان ؛ اینان شاید در نگاه اول چندان […]

توسعه انسان محور

برداشت بسیاری از توسعه افراشته شدن ساختمان های سر به فلک کشیده، بزرگراه های فراخ ، بازارها و پاساژها شیک و … است. برداشت خیلی از مردم از توسعه بهبود امکانات زیرساخت است. نکته بسیار مهمی که مردمان و سیاستگذاران ما آن را نادیده انگاشته اند توسعه انسان محور است. در این دیدگاه انسان و […]

هویت نوستالژی ما

کافه،سینما و … به همراه تکرار این روزمرگی ها در مقاطعی از زمان بعدها برای بسیاری نوستالژی هویت لاله زار تهران را تداعی می‌کرد. پیرزن،شیرترش،باقالی پخته اطراف قلعه ناصری به نوعی هویت حال و گذشته ایرانشهر را تداعی گر است. بعدا با یادآوری عادات امروز تلاش خودمان را برای بودن جزیی از جریان خاطره ساز […]