طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۴

گزارش بازدید باستان شناسان خارجی از شهرستان ایرانشهر

امروز به تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۴ به همراه دو باستان شناس خارجی اهل در معیت همکار گرامی محمد حیدری بازدیدهای از محوطه های تاریخی شهرستان ایرانشهر و دلگان داشتیم. ماسیمو ویداله استاد دانشگاه پادوا ایتالیا اظهار داشت از اینکه خود را در محوطه تاریخی بمپور و چاه حسینی می بینم بسیار خوشحالم. برای من دیدن […]