طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: مهر 1394

گزارش بازدید باستان شناسان خارجی از شهرستان ایرانشهر

امروز به تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۴ به همراه دو باستان شناس خارجی اهل در معیت همکار گرامی محمد حیدری بازدیدهای از محوطه های تاریخی شهرستان ایرانشهر و دلگان داشتیم. ماسیمو ویداله استاد دانشگاه پادوا ایتالیا اظهار داشت از اینکه خود را در محوطه تاریخی بمپور و چاه حسینی می بینم بسیار خوشحالم. برای من دیدن […]