طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

زاهدان و هویت

زاهدان شهری در جستجو هویت یا ساخت هویت 📌وقتی نام تهران را می شنوید در ذهن اکثریت چیزهای مشابهی به ذهن خطور می کند: برج میلاد و آزادی. حال اگر زاهدان را تصور کنید چه به خاطرتان می آید؟ 📌هویت دارای مولفه‌های زیادی است. تاریخ و فلسفه زندگی می توانند نقش بسزایی در نمود هویت […]