طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۹۶/۰۹/۰۳

شعر بشیر بیدار

ترجمه غزلی از بشیر بیدار(شاعر بلوچ) سرک نمی کشیدم آن خانه را ای کاش نمی دیدم آن چشمان خمار را ای کاش با همین حال و خیال بی انجام مرا سیلاب «کیچ» با خود می برد ای کاش تاسی آب صد سال وفا نگه می داشت چنین پناهی را نگه نمی داشتم ای کاش خبرت […]