طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

شعر شوهاز

شوهاز شعر مرکب خیال، کشتی دلتنگی گاه خرامان ،گاه به گل نشسته ساحل بی زبان با چشمان اشک آلود جبین را پرسید، و هم زمین را، کی دریای مواج به سویم خواهد آمد کی تشنگی هزاران سال و قرنم فرو می نشیند. کی غرقاب خواهد شد کی تکان خواهد خورد این ریگزار بی آب ، […]