طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

شعر قاضی

قاضی مبارک( شاعر بلوچ ،ترجمه) سیمین چهرت بنما دفعه‌ای بیا زخم دل را دوا کن دفعه‌ای تو اگر قاضی ز دنیا می روی حق دوست را ادا کن دفعه‌ای T.me/balanchir