طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو ماهانه: آذر 1396

سنگ قناعت

برای بسیاری جنگیدن برای نیازهای اولیه و رفع آنها ممکن جواز دریدن همه پرده‌ی حرمت‌ها و کلاهبرداری‌ها باشد. اینکه برای لحظه‌ای از دایره‌ی عقل و اخلاق بیرون شویم تا جان بدر ببریم و یا خطری را موقت دفع کنیم به بسیاری عوامل بستگی دارد. نظام اخلاقی ، عقلانیت، جهان‌بینی و بسیاری فاکتورهای دیگر فرد را […]

سیستان نماد وحدت

عده‌ای با نام نبردن عمدی یا سهوی بلوچستان به هنگام نقل نام استان سعی دارند کم اطلاعی خود را از شرایط جغرافیای اجتماعی یا فتنه انگیزی‌های سیاسی را به نمایش بگذارند. در آخرین مورد در روزنامه اعتماد در یادداشتی از علی اوسط هاشمی به مناسبت سفر رئیس جمهور به دفعات «استان سیستان» ذکر شده است. […]

کتاب خیال

کتاب خیال جی آر ملا(شاعر فقید بلوچ ،ترجمه) چگونه کتاب خیال را بپیچم چگونه زنگار دل را زدایم. همه آه و حسرت همه سوز و سوزناک چنین درد و اندوه که وی را نیست درمان. کدام کاغذین لب بلرزد برایم که در داغ مرگم مویه کنانند یا که دردی تاب آرند یا که برایم نیکو […]