طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: 2018/01/04

حکایت و روایت

روایت و حکایت زمانی فکر می کردم نویسنده یا شاعر در جهان معاصر اصلا وجود ندارد. هر چه هست مربوط زمان حافظ و سعدی و فردوسی است. نویسنده موجودی اسطوره‌ای بود. نویسنده و شاعر خوب آن کسی بود که حداقل چند قرنی از زمانه‌اش گذشته باشد. بعدتر زمانه نو تر شد. با کمی اغماض آنهایی […]