نویسگ

ته یکی چه همی نوشتانک مه انگریزی زبانا من بلوچ ءِ باروا نوشت. هماداں من توضیح دات که بلوچ مشکل شینت که آی وتی پگرا کمتر په نوشتانک درآتکءَ. می بلوچ مشکل شینت که نوشتگیں موضوع ما را کم هست. اگر کمی پد تریت گندگ بیت که بلوچ ءِ شاعری و دگه داب ادبی کار رند چه نوزدهمی قرن فرم نویسگی ودی کتءَ. ما بلوچ مهلوک وتی زبان هاتر بایدن باز کار بکنین و یکی چه همی کاراں شینت که وتی زبان نویسگی چیزا باز کنین.
ما ته نوکین دنیای زند گوازینگین ته دنیای اینترنت و اطلاعات، ما هم په داب دکه قوما باید وتی ماتی زبان گون ای نوکین بشری پیشرفت هم داب کنیت. اگر چش می بیت می شمی ماتی زبان ته این نوکین قرن باز پشت کپیت و هنچوش که الان ما و شما مجبورین که په وتی رسانگ هبر و هالان چه دگه زباںا، انگیرزی و پارسی، استفاده کنین ممکن کار داں هدی پیش بروت که ما وتی زبانا مه تونین دگه ته نویسگ و یا حتی ته هبر کتن کارمرز کنین.
ما چه کلے دوستاں دستبندی کنان که وتی هال، هبر و هر دگه نوشتانک که آیان هست لهتی چه آیانا گون ماتی زبان نشر کننت.

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *