دوست دارین

شعری چه واجه مرحوم استاد عبدالرحمن پهوال – بلوچ شاعر – اوگانستان

پهوال
پهوال

دوست دارین دیدگان چو

من وتی ماتی دیاری

دشت و لوتین ریکسارا

باگ و سبزین نیزارا

دوست دارین دیدگان چو

سرومگین هاکانا آیی

نیوگ و آپانا آیی

آیی هور گرند و گروکان

مست و گج شانین رودان

صاف وسبزین آسمانی

چرگ وسیل شکاری

دوست دارین دیدگان چو

آییی دیرین سارو تارا

موسم و وشین بهارا

ریسگین سیاهین گدانان

پراه و سبزین دش و میدان

ترند و تیزین ماریانا

مست و کوهین لیروانا

میش وبگانی دوارا

شیوانی پاسو وختا

شوانگ شیپول توارا

گرم و جان سوچین لواری

لور و گواتی

سبزگ و کشت وکشاری

تاری و شامو غروبا

سرسرین گوات و هوای

دوست دارین دیدگان چو

آیی هلمند ،شیلگ و خاشرود امستین

مارگوی پت دور دستین

پزوکی هامون موجین

جاندمی جولین دشتا

کهنگین برزین کلاتا

گوستگین نام ونشان و

زندگین تاریخ و نکلی

دوست دارین دیدگان چو

آیی عزت آیی ننگا

آیی پتی مرو جنگا

آیی سولوآیی سوبا

آیی بزگر ومزور و خواری

دوست دارین دیدگان چو

تهارین آیی شپانا

آیی آباتی و راهانا

سکی و رنج و غمانا

ننگرین مرداناآیی

لج پالین کادانا آیی

آباتین گراز مانی

باندی روچی روشنین استارا آیی

آباتین آیوکا آیی

دوست دارین دوست دارین

من وتی چو سر و ماهی

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *