لهتی بلوچی گپ و تران

چنت وهد انت که بلوچی نویسگاءَ ادا کمتر بوتگنت. ای شی ءَ لهتی دلیل هستن. اول شی انت که من وت بلوچی زبان وانگ و نویسگ ءَ کمتر کتگت. الان چنت وهد انت که بلوچی کتابیءَ په وانگ دست گپتگ. همی مسئله وت منی نویسگ توکا اثر ایر کتگت. پچی که انسان وهدی چیزی ءَ وانی هما وهدءّ ایءَ ذهنءَ نویسگ حاطر چیزی کیت. دگه دلیل په ای کم کار کتن دگه لهتی مشغولیت انت. من چنت وهدی اینت که وتیءَ وهد و کوشستءَ په لینوکس فدورا ءِ سر ایر کتت. همه مسئله بازگین وهدی چه منی گریت.

الان چند وهد انت که وتی گیشتراین وهدءَ په همی کار ایر کتت. گون باز گین سنگت چه درستان جهان این کار پیش برگ بیت. الان من بازگین کار په ایرانی فدورا ءَ کتت.پیش چه شی که فارسی لبز ته ای فدورا سایت و دگه برنامه ها کماش و مستر ببیت، بلوچی زبان مستری ءَ اداں من زورتگت. بلوچی مردم ته ای کار سک باز کم انت په همیش ای کار وش دیم روگ نه بیتن. من چنت سنگت ایران و فارسی ته ای کارءّ درگست و گون همایان فارسی فدورا ءِ دیما برگینت. منی امیت شی انت که بلوچی زانکار که چه چوشین کاراں سر در برنت گوں ما همکاری بکننت.

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲ دیدگاه