بلوچی نویسگ ته وب

چنت وهدن که بلوچی کمتر نویسگان ترسان که نویسگ بلوچی هم شموشان. من ته ای بلاگ فارسی نویسان په چی که فارسی زبان واسط ته ای ملک انت. اگر ما دایم بلوچی بنویسین لهتی مردمی سرپد نه بنت . می شمی کار شی انت که وتی گپء په دنیایء مردمان و هنچو وتی مردمانء برسانین.
بلوچی بایدن گیشتر ته وب نوشتانکی ببیت من په وتی بهر چنت کار بلوچی زبان کتگت. یک بری من گون یکی چه استادان دانشگاه بلوچی کلمات ته وب بررسی کت. آ واجه لهتی کلمه چه شعر مکران که من داتگ وبء توکا گردگی زتت و آیانی تکرار بیگء منی داتنت. یک بری دگه هم آیی گردگی زتت و وبء توکا آیانی تکرار بیگء منی دات و چه منی لوٹ چه غیر بلوچی کلماتء در گیزان که من کمی گران جانی کت.

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *