طریقه رندی | وب سایت مصطفی دانشور

بلوچی

بِگند کسمتءَ منی

مبارک قاضی [caption id="attachment_2560" align="aligncenter" width="150"] قاضی - صبا[/caption] بِگند کسمتءَ منی بچار کُدرتءَ منی چے رنگیں سولءُ تران کنت چے ڈؤل ایں گپ بیان کنت زمینءَ آزمان کنت شراب…

بیشتر بخوانید

دوست دارین

شعری چه واجه مرحوم استاد عبدالرحمن پهوال - بلوچ شاعر - اوگانستان [caption id="" align="aligncenter" width="265"] پهوال[/caption] دوست دارین دیدگان چو من وتی ماتی دیاری دشت و لوتین ریکسارا باگ…

بیشتر بخوانید

دستونک – مبارک قاضی

خدا بزانت کئی حیال ءُ ترانگءَ چه گوستگاں من گام گام سرجمیں زمانگءَ چه گوستگاں منارا دوشی بے مرادین تیرےءَ نپر کتگ منی میار چی انت من نشانگءَ چه گوستگاں…

بیشتر بخوانید

زبان

محمد حسین عنقا گالاں په نوکیں پسگاں نوکیں جناں وتی نوکیں سُراں من مان کناں لیکواں وتی بوتگ سروز کُهن ته نو کے کناں گراں، دمبورگ ءَ را تار دگر…

بیشتر بخوانید

دلی عاشق کت – کریم دشتی

دلی عاشق کت ءُ داتے منارا که اے پیم ءَ به رکینیت وتارا گناهے عاشقی زنڈیں گناهے به پهریزیت خدا مارا شمارا قیامت باکه شپ هچی نمانی کپی کهرے جتائی…

بیشتر بخوانید

ما بلوچوں گداں نندوکیں

تقدیم به همه دوستانی که گدام (چادر - tent) را دوست دارند به خصوص جناب گمشادزهی که همین اواخر به گدام رفته عکس‌هایی به اشتراک گذاشت. شعری از محمد حسین…

بیشتر بخوانید

غزل – مبارک قاضی

امروز انت هزارانی دل ءِ راز دل ءَ انت              تو بیا که من ءَ دوست په تو باز دل ءَ انت چماں چه نه بیت…

بیشتر بخوانید

غزل – مراد ساحر

روچ ءَ گوں غماں گریوگ هر پاساں شپ ءِ نارگ       آسان نه انت درد ءُ سوزمان ءِ دل ءَ دارگ بالاد ءَ کسانین ءَ همبل تئی شاباش انت!                  گوازین يے…

بیشتر بخوانید

دستونک – زینت ثنا بلوچ

په بلوچانی شیر زالاں تو بگوار واهگی کهر ءِ انگر                       کم منی مهر نه بیت انت هچبر ساهگوں کلّ ءِ تئی من په وت                    گرمیں روچانی کتگ سارتیں در شپ…

بیشتر بخوانید