طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو دسته بندی: بلوچی

دوست دارین

شعری چه واجه مرحوم استاد عبدالرحمن پهوال – بلوچ شاعر – اوگانستان دوست دارین دیدگان چو من وتی ماتی دیاری دشت و لوتین ریکسارا باگ و سبزین نیزارا دوست دارین دیدگان چو سرومگین هاکانا آیی نیوگ و آپانا آیی آیی هور گرند و گروکان مست و گج شانین رودان صاف وسبزین آسمانی چرگ وسیل شکاری […]

دستونک – مبارک قاضی

خدا بزانت کئی حیال ءُ ترانگءَ چه گوستگاں من گام گام سرجمیں زمانگءَ چه گوستگاں منارا دوشی بے مرادین تیرےءَ نپر کتگ منی میار چی انت من نشانگءَ چه گوستگاں منارا هچ گرَز نه انت په گنج ءُ مال ءُ دولت ءَ تئی شوهازءَ من همک حزانگءَ چه گوستگاں همک حسابءَ من اے دلوتانی گورسی […]

زبان

محمد حسین عنقا گالاں په نوکیں پسگاں نوکیں جناں وتی نوکیں سُراں من مان کناں لیکواں وتی بوتگ سروز کُهن ته نو کے کناں گراں، دمبورگ ءَ را تار دگر مان کناں وتی پرچی گشاں چه خسرو ء‌ُ شیریں و کوه کن اچ شه مُرید حانی ءُ چاکر گوشاں وتی میے دوستیں که پُل گور […]

دلی عاشق کت – کریم دشتی

دلی عاشق کت ءُ داتے منارا که اے پیم ءَ به رکینیت وتارا گناهے عاشقی زنڈیں گناهے به پهریزیت خدا مارا شمارا قیامت باکه شپ هچی نمانی کپی کهرے جتائی ءِ شپ ءَ را من زاناں راه ءُ را بنداں بهشت ءِ سلامت کاں خدا مار ءِ دپ ءَ را کریم ءِ ذکر ءُ طاقت […]

ما بلوچوں گداں نندوکیں

تقدیم به همه دوستانی که گدام (چادر – tent) را دوست دارند به خصوص جناب گمشادزهی که همین اواخر به گدام رفته عکس‌هایی به اشتراک گذاشت. شعری از محمد حسین عنقا ما بلوچوں گداں نندوکیں مئے گدان اِنت آسمان ءَ چو وش نگه ب ی بی ءِ گدان ءَ چو چے سما هست ماں جهان […]

غزل – مبارک قاضی

امروز انت هزارانی دل ءِ راز دل ءَ انت              تو بیا که من ءَ دوست په تو باز دل ءَ انت چماں چه نه بیت پاشک زرین واهگ ءِ زیمل         ارسانی زهیر نالیں نل ءِ ساز دل ءَ انت یات انت من ءَ نیاد زمستانیں شپانی        […]

غزل – مراد ساحر

روچ ءَ گوں غماں گریوگ هر پاساں شپ ءِ نارگ       آسان نه انت درد ءُ سوزمان ءِ دل ءَ دارگ بالاد ءَ کسانین ءَ همبل تئی شاباش انت!                  گوازین يے په شُد روچاں انگت نئے دلِوارگ حال ءَ وتی دنیا ءَ باور چوں کنائین يے!                 چاک بیت نه کنت سینگ اندر نه بیت پیش دارگ […]