دستونک – زینت ثنا بلوچ

په بلوچانی شیر زالاں تو بگوار واهگی کهر ءِ انگر                       کم منی مهر نه بیت انت هچبر ساهگوں کلّ ءِ تئی من په وت                    گرمیں روچانی کتگ سارتیں در شپ گلگدار مه بیت وابانی                       آگهیں روچ اوں تئی اکس ءِ بر وتی جند ءَ را پلاں من چه تو                      گوں تئی هیسی سر ءَ بستگ…

قـدم قــدم رواں ببــــــت

میر گلخان نصیر: قـدم قــدم رواں ببــــــت ــ دلیـر و پهلــوان بـبــــــــت په شان مادر وطـــــــن ــ فدا گوں جسم و جاں ببــــــت په نام و ننگ آبـــــرو ــ ســرا وتــــی دیاں ببـــــت غلامی ءَ چه درکپیـــــت قدم قدم رواں ببــــــــــت گر آسماں شمئے ســـــرءَ ــ پرشته پر غضب ببیـــــت گرند و اَور و بـــــرق…

مارچ ءِ هشتمی روچ (جنینانی جهانی روچ)

مارچ ءِ هشتمی روچ (جنینانی جهانی روچ) #################### بلوچ جنین زهگ و جنین آدماں ، مبارک بات! نود انت بهار ءِ موسم ، رنگانی کشت و کار پلانى زیب و رنگ ءَ ،سیریگ بیت بهار بیا بیا که ترڈ و ناز انت ، آسکاں هم هزار پلیں په ماهل ءِ زات ،مات و جن و…

Panta geiro

http://www.bankreceptov.ru/skazki/skazki-0032.shtml چـُـکانی دیوان ی. ولادیسلاو – ایتالوی —————- ————————- تـَرینـــــــوک : کریم بلوچ _ تهل شَهزاتیں بانُک « پانتا گیرو » ماں یک مُلکے ءَ یک وَژبهتیں بادشاهے هست ات که آئی ءِ نام « اِستپان » ات و سئے جـَنـِـک ئی هست ات . آئی ءِ زندمان ءَ ، هر چیزے په آئی ءِ…

|

وطن هشکین دار

گل خان نصیر‬ ‫ہر چونت کہ ببیت وش دگرے ملک و دیار آبات جہان جل و مزن نام و توار شہدے بتچنت جوہ و لیکن پہ نصیر شر تر شہ جہاناانت وطن هشکین دار این اثر تقدیم به کسانی که وطنشان بهترین سرزمینی است که دوست دارند سایت نستعلیق آنلاین

بی بی هاجر

بی بی هاجر دوشنبه روچ   سوم خرداد هم دپ گون ۲۴ می ای دنیا رپتگین ءَ یل دات. بی بی وتی پر برکتین عمر ءَ بازگین بیمار ءَ علاج کت. آی دار و درچکی دوایان شر پجاه ارت و پی شری مهلوک ءَ ره شون کت. امیت انت که الله رحمت بکنت.

|

کمال خان رفت

فارسی امروز خبر دردناکی به من رسیدم. تنم لرزید. تا مدتی نه توانستم چیزی بگویم. خبر ساده و جانگداز بود. ملا کمالان خواننده بزرگ بلوچی امروز از میان ما رفت. چه درد اندوهی در بلوچستان بی او خواهد بود. کسی نیست که در بلوچستان نوای شیوای او را نه شنیده باشد. او تاریخ زنده بلوچستان…

منی بلوچی رپورٹ

بازگین وهدی انت که من ادان بلوچی نه لکتت. یکی چه دلیل شی بیتت مه من باز گون دگه کاراں دست بند بوتگاں۔ چنت وهد اینت که گوں ترجمه بلوچی کمتر کار کنگاں پی چی که من ته این پروژه ان وت وت کار کنان و دگه بلوچ په چوشین کار کمتر در کپیت. بله…