رفتن به نوشته‌ها

مصطفی دانشور؛ طریقه رندی مطالب

مدرک گرایی با نگاه اقتصادی – واکاوی پدیده مدرک طلبی در جامعه امروز ایران –

زمان دانشجوی یکی از کارهای مداوم و منظم خواندن روزنامه‌‌های اقتصادی بود. در روزهایی که برای کارهای شخصی به تهران می آمدیم خرید روزنامه‌ی اقتصاد…

بزرگان داستان کوتاه ایران برای یک ایرانشهری کف زدند

با تبریک به عبدالواحد برهانی، چریک پیر داستان نویس بلوچ. بازنشر از نوهان آیین پایانی جایزه داستان بیهقی روز سه شنبه ۸ اسفند ۹۱ در…