گزارش بازدید باستان شناسان خارجی از شهرستان ایرانشهر

۲۱ مهر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

امروز به تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۴ به همراه دو باستان شناس خارجی اهل در معیت همکار گرامی محمد حیدری بازدیدهای از محوطه های تاریخی شهرستان ایرانشهر و دلگان داشتیم. ماسیمو ویداله استاد دانشگاه پادوا ایتالیا اظهار داشت از اینکه خود را در محوطه تاریخی بمپور و چاه حسینی می بینم بسیار خوشحالم. برای من دیدن این مناطق از آرزوهایم بود.
دکتر ویداله بر اهمیت آگاه سازی در زمینه حفظ میراث فرهنگی تاکید کرد. ما در کشور خود از همان دوران ابتدایی کودکان خود را نسبت اهمیت بناها و آثار تاریخی آموزش می دهیم. هدف بازدید فعلی تیم باستان شناسی آشنایی با شرایط و ظرفیت های منطقه در زمینه کاوشهای باستانی است.
دکتر فرانسوا دوسه باستان شناس فرانسوی یکی از ضرورتهای فعلی محوطه های باستانی را جمعاوری و دسته بندی داشته ها و انطباق آنها بر روی نقشه ها و جغرافیای منطقه دانست. ما باید اطلاعات کاوشهای پیشین محوطه های مهم منطقه را تحلیل کنیم.
تپه های باستانی بمپور ، محوطه چاه حسینی و چگردک در بخش جلگه دارای اهمیت فراوانی در مطالعات باستان شناسی بخصوص در زمینه اطلاعات احتمالی در زمینه هزار دوم پیش از میلاد است. چنانچه زمینه های همکاری جهت انجام کاوشهای بین المللی در مناطق فراهم شود ممکن است اطلاعات بسیار خوبی در زمینه تمدن بشری بدست آید.
با توجه به رویکرد مثبت میراث فرهنگی استان این امید می رود اینگونه تعاملات علمی و فنی در زمینه باستان شناسی منشا تحولی بزرگ در شناسایی و شناساندن قدمت تاریخ این منطقه باشد.

Picture 197

Categories: فارسی Tags:

معشوق میوه ای

۸ شهریور ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

بشر برای توصیف جهان درون ذهنش به زبان به طبیعت متوسل شده است. بسیاری از حالات و روحیات خود را از طریق تمثیل و تشبیه بیان کرده است.
حالات عشق و عاشقی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. عشق را با ماننده کردن به انواع و اقسام پدیده های طبیعی خواسته اند محدودیت واژگان را در هم شکنند.
میوه ها در این بین هر کدام نقش بخصوص دارند. انار سرخ، پسته خندان و غیره نمونه هایی از این استفاده ها هستند.
این استفاده در بسیاری از زبان ها رایج است. به نمونه های در فارسی و بلوچی توجه کنید:

در بوستانسرای تو بعد از تو کی شود
خندان انار و، تازه به و، سرخ روی سیب؟

(سعدی)
منی وابا پروندوشی اناری دانگی یتکه (عابد)
حال شما بگوید عشق با چه طعمی دوست دارید؟

Categories: فارسی Tags:

گوسان

۶ شهریور ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

گوسان*
فرهنگ ها در نقاطی به هم می رسند. شاید نگاه اولی حاکی از شباهت زیادی نباشد اما وقتی به عمق آنها و تاریخچه شان نگاهی انداخت می شود فهمید زمانی از دغدغه ای مشترک نشات گرفته اند.
خنیاگری، بدیهه سرا، عاشیق،اوزان، پهلوان و خیلی قبل تر گوسان ؛ اینان شاید در نگاه اول چندان به هم مرتبط نباشند. اما وقتی محتوای و نقش فرهنگی این عناصر را در فرهنگ و جغرافیای متعدد بررسی کنیم مخرج مشترک معادله فعلی همه نشانگر افرادی هنرمند و آوازخوان است که راوی فرهنگ و دلاوری های قومی و ملی خویش هستند.
* شادروان دکتر محمد معین این کلمه را پارتی ” gwsn  ” و به معنای موسیقی دان و خنیاگر دانسته است .

Categories: فارسی Tags:

توسعه انسان محور

۴ شهریور ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

برداشت بسیاری از توسعه افراشته شدن ساختمان های سر به فلک کشیده، بزرگراه های فراخ ، بازارها و پاساژها شیک و … است. برداشت خیلی از مردم از توسعه بهبود امکانات زیرساخت است. نکته بسیار مهمی که مردمان و سیاستگذاران ما آن را نادیده انگاشته اند توسعه انسان محور است. در این دیدگاه انسان و فرهنگ دو عنصر اساسی در بنا گذاشتن توسعه پایدار به حساب می آیند.
پس اگر به دنبال توسعه پایدار همه جانبه در کشور هستیم باید عنصر فرهنگ یکی از شالوده های نگه دارنده آن باشد. توسعه ای که بر مبنا سنگ و چوب و فلز قرار گیرد با تلنگر و تشری تند فرو خواهد ریخت اما توسعه انسان محور پایدار و ساری جاری میان نسل ها خواهد بود.

Categories: فارسی Tags:

هویت نوستالژی ما

۱ شهریور ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

کافه،سینما و … به همراه تکرار این روزمرگی ها در مقاطعی از زمان بعدها برای بسیاری نوستالژی هویت لاله زار تهران را تداعی می‌کرد.
پیرزن،شیرترش،باقالی پخته اطراف قلعه ناصری به نوعی هویت حال و گذشته ایرانشهر را تداعی گر است.
بعدا با یادآوری عادات امروز تلاش خودمان را برای بودن جزیی از جریان خاطره ساز به یاد خواهیم آورد.
ریسمان هویت گاه کوتاه و گاه بلند است اما هرچه که باشد یک طرفش گره خورده است به تاریخ و نوستالژی های ما.
شما در چنته خاطرات خود به دنبال چه چیز عتیقه ای می گردید؟

Categories: فارسی Tags:

ریشه عقاید

۲۹ فروردین ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

عقاید ریشه در اسطوره ، جغرافیا و فرهنگ جامعه دارد. به همین دلیل است اندیشه ای واحد در میان ملل و جغرافیا مختلف دچارتغییر غالب و گاه محتوا می شود.
مثلا در زبان و فرهنگ بلوچستان هنگامی که درباره حوادث طبیعی مانند سیل و غیره صحبت می شود از واژه “کهر”یا قهر استفاده می شود.
نحوه ی وقوع و منشا حادثه و برداشت مردم که در زبان منعکس شده است نشانگر برداشت اسطوره ای از است که در آن نیروی توانمند ماورای انسان از منشایی در طبیعت یا آسمان کهر wrath را نازل کرده است.
این نوع نگاه همان برداشت انسان نخستین از منبع وقوع حوادث است. حال برداشت اسلامی وقتی وارد این محدوده شده نوع منشا کهر الهی می شود.
پس هر عقیده ای وقتی وارد فرهنگ جدیدی می شود برای انطباق خودش با سایر عناصر آن جامعه دچار همگنی /adaptation می شود

Categories: فارسی Tags:

تشنه خون

۲۹ بهمن ۱۳۹۳ ۳ دیدگاه

ما تشنه خونیم؟
۱٫وقتی گلادیاتور حریف را به زمین زد تماشاچیان نیم خیز شدند. حریف عرصه را باخته بود. تماشاچیان همه یک صدا فریاد می زدند بکش!!!
۲٫قاتلی بی رحم را برای اعدام به طرف طناب دار می بردند. مردم فکر می کردند احساسات جمعی آنها جریحه دار شده است. همه چشم انتظار به دار آویخته شدند او بودند. کسی زیر لب می گفت حقشه!
۳٫در ردیفهایی نا منظم به سمت قله کوه حرکت می کردند. دخترک را با چهره ای بزک کرده با جواهرات فراوان میان خود گرفته بودند. بهترین لباسها را به تنش کرده بودند. کسی که در جلو حرکت می کرد وردهایی عجیب زیر لب زمزمه می کرد: امیدوارم که مقبول افتد.
۴٫ پسرک چشم به دهان پدرش دوخته بود. مدام سوال هایی از او می پرسید. چرا ما اینجا ایستادیم؟ چرا من تشنه ام؟ عدالت چیه؟ اتوبوس کی میاد؟ پدر چشم به پسرک دوخته بود. مدتها پلک نمی زد. رگبار سوالات به سویش شلیک می شد. اتوبوس به ایستگاه نزدیک می شد. مچش را محکم گرفت و در آنی سوار شدند. پدر میشه…. صدا در فضای خالی جمجمه اش منعکس شد.

Categories: فارسی Tags: