طریقه رندی «مصطفی دانشور»

بایگانی برچسب: اخبار

اخبار جدید دنیای اوپن سورس

در چند مدت نوشتهٔ جدید برای نگارش آماده نکرده بود. بیشتر مسایل متفرقه وقتم را گرفته است و کمتر می توانم برای نوشتن متمرکز شوم. در این چند روز در زمینهٔ فناوری‌های نوین اتفاقات رخ داده است که می خواهم آنها را به اختصار بیان کنم.* بنیاد لینوکس اخیرا گزارشی در مورد توسعه کرنل ارائه […]