طریقه رندی

اخبار

اخبار جدید دنیای اوپن سورس

در چند مدت نوشتهٔ جدید برای نگارش آماده نکرده بود. بیشتر مسایل متفرقه وقتم را گرفته است و کمتر می توانم برای نوشتن متمرکز شوم. در این چند روز در…

بیشتر بخوانید