طریقه رندی «مصطفی دانشور»

بایگانی برچسب: اطلاعیه

کمک به سامی هنرمند بنجو نواز

از همه دوستان تقاضا دارم هر چقدر که می توانند به هنرمند بلوچستان محمد عمر سامی کمک کنند کارت ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۸۷۳۷۲۵۸ متعلق به محمدعمر سامی به شماره حساب ۰۳۳۰۲۵۴۲۰۶۰۰۴ بانک ملی اطلاعات بیشتر در کلات نیوز پ.نوشت: وقتی این نوشته را آماده می کردم یکی از دوستان اخبار خوبی جهت هماهنگی برای معالجعه ایشان به من […]