طریقه رندی | وب سایت مصطفی دانشور

زبان بلوچی

زبان بلوچی و توطئه

جلسه چهارصدوسی‌ویکمین نشست شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تاریخ دوشنبه، هفتم بهمن‌ماه ۱۳۹۲ حتما در حافظه تاریخی مردم ایران باقی خواهد ماند. در این جلسه برخی از اعضای…

بیشتر بخوانید

دو مقاله درباره زبانشناسی و ادبیات بلوچی

[caption id="attachment_1715" align="alignnone" width="131"] عبدالغفور جهاندیده[/caption]   دکتر عبدالغفور جهاندیده با تالیف دو کتاب اخیر گران سنگ در زمینه ادبیات حماسی و عاشقانه بلوچی جایگاه رفیعی برای خود در ادبیات…

بیشتر بخوانید

ریشه عناصر فرهنگی بلوچ – مقدمات

بخش اول مقدمه آیا تا به حال فکر کرده‌اید که عناصر یا چیزهایی که به فرهنگ شما مربوط می شوند در چه ریشه دارند؟ اولین بار از کدام منبع نشات…

بیشتر بخوانید

خط ظهورشاه

مدتی قبل درباره خط و زبان بلوچی مطلبی را نوشتم. در آنجا درباره مسایل زبانی حول محور زبان بلوچی توضیحاتی درباره زبان و خط معیار دادم. در این مدت کسانی…

بیشتر بخوانید

کتابت در زبان بلوچی

زبان و ارتباط هر زبان برای آنکه میان گویشورانش ارتباط ایجاد کند از چهار ابزار ارتباطی استفاده می کند:‌ ۱. گفتار ۲. شنیدار ۳. خواندن ۴. نوشتار. دو وسیله اول…

بیشتر بخوانید

رابطه تنوع واژه و عناصر فرهنگی

تعاریف نهاد یا وجود (entity): شئی، موجود یا هرچیزی که در جهان خارج از ذهن انسان نمود ظاهری پیدا کند. لفظ (term): واژه یا کلمه‌ای که برای اطلاق هر وجودی…

بیشتر بخوانید

زینت ثنا بلوچ

در ۱۱ فوریه ۱۹۵۹ در سبی به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی خود را در مستونگ شروع کرد. او مدرک سیکلش را از مدرسه دخترانه ریلوی شال کسب کرد. پس از…

بیشتر بخوانید
امثال و حکم بلوچی

کتاب : تحقیقی در امثال و حکم زبان بلوچی

[caption id="attachment_1774" align="alignleft" width="200" caption="امثال و حکم بلوچی"][/caption] زبان دُر بیانں بلوچی منی     منی باندات همیش و مروچی منی                                              شوهاز کتاب "تحقیقی…

بیشتر بخوانید

بررسی تحول واژه کد

زبان و تحول زبان چون نهادی از جامعه بشری است پس همیشه از خصلت های جوامع بشری پیروی می کند. زبان و فرهنگ و در مقیاسی وسیع تر جامعه چون…

بیشتر بخوانید