رفتن به نوشته‌ها

Tag: زبان بلوچی

دو مقاله درباره زبانشناسی و ادبیات بلوچی

  دکتر عبدالغفور جهاندیده با تالیف دو کتاب اخیر گران سنگ در زمینه ادبیات حماسی و عاشقانه بلوچی جایگاه رفیعی برای خود در ادبیات بلوچی…

۱ نظر