طریقه رندی

شعر

«فراقی»

احمد شاملو (فروردین ۱۳۵۴ - رُم، ایتالیا) چه بی تابانه می خواهمت ای دوریت آزمونِ تلخِ زنده به گوری! چه بی تابانه تو را طلب می كنم ! بر پشت…

Read more

بود آیا؟

برداشتی آزاد از یکی از اشعار مبارک قاضی برای نشان دادن اندیشه‌‌های نهفته در اشعار نوین بلوچی گویند مردم، زمانه زمانه‌ای دگر است اما این دل همانی است که بودست…

Read more

کافر عشق

شعری از امیرخسرو دهلوی - شاعر پارسی‌گوی هند [caption id="attachment_2654" align="alignnone" width="82"] خسرو[/caption] کافر عشقم مسلمانی مرا در کار نیست هر رگ من تار گشته حاجت زنار نیست از سر…

Read more

شرح پریشانی – بت عربده‌جو

شرح پریشانی ترکیب‌بندی منحصر به فرد در زبان فارسی، از سروده‌های وحشی بافقی است. ارزش ادبی آن به خاطر آرایه‌های ادبی بسیاری که در آن به کار رفته‌است مورد توجه…

Read more

بِگند کسمتءَ منی

مبارک قاضی [caption id="attachment_2560" align="aligncenter" width="150"] قاضی - صبا[/caption] بِگند کسمتءَ منی بچار کُدرتءَ منی چے رنگیں سولءُ تران کنت چے ڈؤل ایں گپ بیان کنت زمینءَ آزمان کنت شراب…

Read more

دوست دارین

شعری چه واجه مرحوم استاد عبدالرحمن پهوال - بلوچ شاعر - اوگانستان [caption id="" align="aligncenter" width="265"] پهوال[/caption] دوست دارین دیدگان چو من وتی ماتی دیاری دشت و لوتین ریکسارا باگ…

Read more

دستونک – مبارک قاضی

خدا بزانت کئی حیال ءُ ترانگءَ چه گوستگاں من گام گام سرجمیں زمانگءَ چه گوستگاں منارا دوشی بے مرادین تیرےءَ نپر کتگ منی میار چی انت من نشانگءَ چه گوستگاں…

Read more