طریقه رندی

طنز

آقایوون!

راند اول- پخش زنده مسابقه بوکس گزارشگر:آقایووون و خااانوم‌ها به مسابقه بوکس بین حاتم والی و سعید ناوی خوش آمدید. ( همه با هم حرف می زنند. کمتر کسی به…

Read more

دانشگاه پیام پیر

داستان مدیریت اتوبوسی در این استان، سیستان و بلوچستان، داستان جالبی دارد. شما نیازی ندارید در این صندلی‌هایی که نشسته‌اید دارای توان و استعداد خاصی باشید فقط باید دم شوفر…

Read more