آقایوون!

راند اول- پخش زنده مسابقه بوکس گزارشگر:آقایووون و خااانوم‌ها به مسابقه بوکس بین حاتم والی و سعید ناوی خوش آمدید. ( همه با هم حرف می زنند. کمتر کسی به رینگ وسط چشم دارد. ) – اوره! کی یارانه رو واریز می کنن؟ – داش دلار امروز چنده؟ – واجه مرز بازه؟ گازوییل میره؟برنج میاد؟…

دانشگاه پیام پیر

داستان مدیریت اتوبوسی در این استان، سیستان و بلوچستان، داستان جالبی دارد. شما نیازی ندارید در این صندلی‌هایی که نشسته‌اید دارای توان و استعداد خاصی باشید فقط باید دم شوفر را ببینید. امروز این اتوبوس وارد یک سازمان می شود باید سایر سواران اتوبوس‌های دیگر بار و بندیل ببندند و جای دیگر برای خود دست…