طریقه رندی «مصطفی دانشور»

بایگانی برچسب: وبلاگ‌نامه

بررسی جریانات وب‌نگاری

نمایشنامه صحنه اول: مغازه آقا وبلاگی مشتری: سلام آقا وبلاگی. خوبی؟ مطلب جدید نیاوردی؟ آقا وبلاگی: نه هنوز. باید کمی مواد اولیه گیر بیارم و چیزی تولید کنم. مواد اولیه کمیاب شده! مشتری: چه بد! من میرم یه مغازه دیگه‌ی رو ببینم. شاید اون چیز جدیدی آورده باشه. …. صحنه دوم: صنف بلاگی‌ها وبلاگی یک: […]

چتری برای خیلی نفر

واحد برهانی زیر پست یکی از نوشته‌های آبگینه(بی‌بی حوا) برخی از دوستان من جمله خودم من را مورد تفقد قرار داده است. اول اینکه خودم را لایق آنچه گفتید نمی دانم. وقتی متن را خواندم به اطرافم نگاه می کردم که آیا من را نام برده است یا کسی دیگر را. 😀 در میان وبلاگ‌های […]

وبلاگ‌نامه – هفته دوم فروردین ۹۱

جدول وبلاگ پست میانگین هفتگی پست موضوعات تعداد نظرات میانگین نظرات رازگو ۴ ۰/۵۷ فرهنگ تقدیر، هویت و منیت در برابر دغدغه، درماندگی آموخته ۲۴ ۶  مرز ارتباط  ۲  ۰/۲۸  عملکرد سرداران بلوچ، مسئولیت افراد در توسعه فرهنگی  ۴۰  ۲۰  توسعه مکران ۹  ۱/۲۸  مناطق مرزی -تصویر، دستور زندگی، هفت سین شناور، اقوام ایرانی، کارآفرینی، […]