طریقه رندی

وبلاگ‌نامه

بررسی جریانات وب‌نگاری

نمایشنامه صحنه اول: مغازه آقا وبلاگی مشتری: سلام آقا وبلاگی. خوبی؟ مطلب جدید نیاوردی؟ آقا وبلاگی: نه هنوز. باید کمی مواد اولیه گیر بیارم و چیزی تولید کنم. مواد اولیه…

Read more

چتری برای خیلی نفر

واحد برهانی زیر پست یکی از نوشته‌های آبگینه(بی‌بی حوا) برخی از دوستان من جمله خودم من را مورد تفقد قرار داده است. اول اینکه خودم را لایق آنچه گفتید نمی…

Read more

وبلاگ‌نامه – هفته دوم فروردین ۹۱

جدول وبلاگ پست میانگین هفتگی پست موضوعات تعداد نظرات میانگین نظرات رازگو ۴ ۰/۵۷ فرهنگ تقدیر، هویت و منیت در برابر دغدغه، درماندگی آموخته ۲۴ ۶  مرز ارتباط  ۲  ۰/۲۸…

Read more