کمک به سامی هنرمند بنجو نواز

از همه دوستان تقاضا دارم هر چقدر که می توانند به هنرمند بلوچستان محمد عمر سامی کمک کنند کارت 6037991158737258 متعلق به محمدعمر سامی به شماره حساب 0330254206004 بانک ملی اطلاعات بیشتر در کلات نیوز پ.نوشت: وقتی این نوشته را آماده می کردم یکی از دوستان اخبار خوبی جهت هماهنگی برای معالجعه ایشان به من…