زاهدان

زاهدان

مبارک کازی شعر زاھدان ھون ھاری شیپ گران اِنت، کربلا اِنت زاھدان اِنتھر بلوچ تیر ءِ نشان اِنت، کربلا اِنت زاھدان اِنت پہ اے پاتْراپاں نہ ھلّ ایت جُنز راجی آجوئی ءِکاروان راہ ءَ روان اِنت، کربلا اِنت زاھدان اِنت جھل ءَ پُر ھونیں زمین انت گوں وتی زوراکیاں گوں،بُرز ءَ نیلّیں آزمان اِنت، کربلا…

هانل

هانل

ترجمه شعری از سید ظهورشاه هاشمی – شاعر بلوچ هانلنیک می دانم که مرا روح و روانی هانلزندگانی مرا نکو منزل و راهی هانل چه می شود گر برایم دستی یازیمن گدایم، مرا تو شاهی هانل از بخت من ابر غم مرا شب تار خواهد شدمن نترسم که مرا ماه چهاردهی هانل ز چه امروز…

شعری از بشیر بیدار

شعری از بشیر بیدار

ترجمه شعری از بشیر بیدار شاعر بلوچ کرده است زندگانی در رهن شراب هایشهیچ کم نشود این درد و عذابهایش به در شدن ز چنین زندانی هست گرانزان بند پیچ و تاب زلف‌هایش وه چه دلنشین است لبخند دوستنمانده بویی تو گویی چو گلاب‌هایش پاک است چون کتاب بدن توما ناخوانده‌ی دگر کتاب‌هایش کند او…

باز نشر شعری از تاج‌محمد طائر – به مناسب درگذشتش

باز نشر شعری از تاج‌محمد طائر – به مناسب درگذشتش

شعر از تاج محمد طائر گِپتگوں تچکء مادنیں راهےسر بیاں دلجماں بهارگاهے آ که جزم اَنت چه وتی جندءَآ نه نِند انت نچار انت همبراهے روت بے چاڑی ء تهاریں شپکئیت روژنا ء چاڑیں بانگواهے تئی دیدارءِ دلجمین واهگمنا سر کنت ایمنیں جاهے زاناں پیرے نوں کپتگ ے طائرپه تر گُرّ ایت مرچی روباهے

شعری از تاج‌محمد طائر

شعری از تاج‌محمد طائر

گِپتگوں تچکء مادنیں راهے سر بیاں دلجماں بهارگاهے آ که جزم اَنت چه وتی جندءَ آ نه نِند انت نچار انت همبراهے روت بے چاڑی ء تهاریں شپ کئیت روژنا ء چاڑیں بانگواهے تئی دیدارءِ دلجمین واهگ منا سر کنت ایمنیں جاهے زاناں پیرے نوں کپتگ ے طائر په تر گُرّ ایت مرچی روباهے

ﭼﮯ ﮐﻨﮯ

ﮔﻢ ﻭﺗﯽ ﮐﺲﺀ- ﻧﮧ ﮔﺸﺘﮓ ﭼﮯ ﮐﻨﮯ. ﻭﻧﺘﮕﯿﮟ ﮨﺮﭼﯽ ﺷﻤﻮﺷﺘﮓ ﭼﮯ ﮐﻨﮯ. ﻣﻦ ﮐﮧ ﮔﺮﺩﺍﮞ ﺯﻧﺪﮔﯿﮟ ﻻﺷﮯ ﻭﮈﺍ. ﺗﻮ ﻣﻦﺀ- ﺑﮯ ﻣﻮﺕﺀ- ﮐﺸﺘﮓ ﭼﮯ ﮐﻨﮯ. ﭘﻤﻦ ﺑﮯ ﻣﻌﻨﺎ ﺩﻭ ﺭﻭﭼﮯ ﺯﻧﺪﮔﯽ. ﭼﮧ ﺟﮩﺎﻥﺀ- ﺩﻝ ﻣﻦ ﺷﺸﺘﮓ ﭼﮯ ﮐﻨﮯ. ﻗﺎﺿﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯﺀ- ﺗﺊ ﺑﻨﺎﻣﯽﺀ._ ﻣﮱ ﺳﺮﺍ ﺑﮩﺘﺎﻡ ﻣﺸﺘﮓ ﭼﮯ ﮐﻨﮯ. قاضی

شهر

شهر در پی‌‌ات خواهد آمد شهر گفتی « به سرزمینی دیگر خواهم رفت، به دریایی دیگر می رم. شهری دیگر بهتر از این پیدا خواهد شد. هر تلاش من محکوم به تقدیر  است، و قلب من — همانند جسدی — مدفون می شود. چه مدت ذهنم در این برهوت باقی خواهد ماند. به هر کجا…

راه یک اِنت ءُ منزل اِنت یکیں

  راه یک اِنت ءُ منزل اِنت یکیں درد یک اِنت ءُ هم دل انت  یکیں کئے کماشی ءَ تولگ ءِ منیت شیر یک انت ء جنگل انت یکیں نالیت گیابان ءُ کوچگ ءُ بلاں سرجمین زید ءِ شانتل اِنت یکیں ما اگاں دُور ءُ گِستا گِستا ئین ره جِتا اِنت ءُ بُنجل اِنت یکیں…

نغمه نوروزی

شعری از رهی معیری که با صدای بنان و آهنگ خالقی جاودانه شد – به مناسبت نوروز گل من بستان، گشته چون رویت چمن از گل شد، چون سر کویت بلبل از مستی هر نفس نغمه ای سر کند سبزه درگیرد روی صحرا را لاله آراید چهره زیبا را قطره باران چهره لاله را تر…