طریقه رندی «مصطفی دانشور»

بایگانی برچسب: Tarjomeh Balochi

Panta geiro

http://www.bankreceptov.ru/skazki/skazki-0032.shtml چـُـکانی دیوان ی. ولاديسلاو – ايتالوی —————- ————————- تـَرینـــــــوک : کریم بلوچ _ تهل شَهزاتيں بانُك « پانتا گيرو » ماں يك مُلكے ءَ يك وَژبهتيں بادشاهے هست ات كه آئی ءِ نام « اِستپان » ات و سئے جـَنـِـك ئی هست ات . آئی ءِ زندمان ءَ ، هر چيزے په آئی ءِ […]