خانه > English, فارسی > I voted for Fedora Elections

I voted for Fedora Elections

fedora_votes.jpg

I voted for the Fedora Elections.

Fedora Board – December 2009

FESCo – December 2009

FAmSCo – December 2009

لطفا در رای گیری های فدورا شرکت کنید. با کلیک بر روی هر یک از لینک ها بالا می توانید در انتخاب هیئت مدیران، کمیته فنی و کمیته سفرای فدورا شرکت کنید.

Categories: English, فارسی Tags: ,