رفتن به نوشته‌ها

مصطفی دانشور؛ طریقه رندی مطالب

در ستایش جاودانگی:باد ما را با خود خواهد برد

من غریبانه به این خوشبختی مینگرم ؛من به نومیدی خود معتادم فروغ  انسان حس غریبی نسبت به مرگ دارد. ترس شاید پیش پا افتاده‌ترین برداشت…

برنامه های اشتغال زای دولت در شرایط تحریم

#یادداشت 🔴برنامه‌های اشتغال‌زای دولت در شرایط تحریم ✍🏻یاسر کرد – کارشناس بازار کار ✅نزدیک به دو دهه است که بیکاری به یک درد مزمن در…