طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۹۰/۱۱/۱۰

پیشنهاد: برگزاری جلسه رونمایی کتاب

پس از آنکه نوشته برخی از دوستان را درباره انتشار دو کتاب جدید از دکتر عبدالغفور جهاندیده خواندم، ‘حماسه سرایی در بلوچستان’و ‘منظومه‌های عاشقانه بلوچی’، از این اتفاق بسیار مسرور گشتم. نقد و بررسی ادبیات و فرهنگ بلوچستان اتفاق مهمی است که در سطح جامعه به خصوص جامعه دانشگاهی اتفاق می افتد. امیدوارم پس از […]