این وب سایت مصطفی دانشور است.در این وبگاه من نظرات خودم را درباره مسایل اجتماعی-فرهنگی و همچنین فناوری های جدید می نویسم.

 زبان انگلیسی تدریس می کنم.

در زمینه آی‌تی نیز با مسایل عمده آن آشنا هستم

M Daneshvar

مهارت و توانایی

مدیریت سیستم
۸۱%
سیستم های وب
۸۱%
انگلیسی
۹۶%
زبان
فرانسه ۵۳%
زبان
بلوچی ۱۰۰%
زبان
فارسی ۱۰۰%