این وب سایت مصطفی دانشور است.در این وبگاه من نظرات خودم را درباره مسایل اجتماعی-فرهنگی و همچنین فناوری های جدید می نویسم.

 زبان انگلیسی تدریس می کنم.

در زمینه آی‌تی نیز با مسایل عمده آن آشنا هستم

M Daneshvar

مهارت و توانایی

مدیریت سیستم
81%
سیستم های وب
81%
انگلیسی
96%
زبان
فرانسه 53%
زبان
بلوچی 100%
زبان
فارسی 100%