طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۷/۰۶/۰۱

ایمیل های چینی

این چند روزی هست که از طرف اسپمرها مورد هجوم بی امان قرار گرفته ام. بعد از تغییرات اساسی که در سرور ایجاد شده است هنوز برنامه ضد اسپم نصب نشده است. همه اسپم های دنیا به طرف ایمیل من سرازیر شده اند. برخی از آنها چینی و حتی عبری هستند. من که از زبان […]