طریقه رندی «مصطفی دانشور»

آرشیو روزانه: ۱۳۸۸/۱۰/۲۱

Parsidora

بعد از مدت ها ظاهرا پروژه تولید یک لینوکس مبتنی بر فدورا به واقعیت نزدیکتر می شود. از زمانی که با فدورا آشنا شدم همیشه می خواستم نسخه فارسی شده و یا تغییر یافته به گونه ای که برای کاربران ایران قابل استفاده تر باشد داشته باشیم. بعد از مسایل قانونی و حقوقی که ما […]