وطن

چنت روچ پیسرتر ما دیم په دزآپء شتین. راه دزآپ دان پهره انکه درونت که ته ای راه مردم  هرچیزی هیالء کپیت. هنچوش ما روگتین اناگه من ای هیال کپتان که ما را چونین وطنی خداء داتت. ای می وطنء دریا, کوه و گیابان و… هستی. می شمی وطنء خشکین هوا و سردین هوا و معتدلین هوایی هست. می وطنء تیاب و کوهی هستن . ای مکهین وطنء هر چار فصل در یک وهدی هست. اگر پهره گرماگنت بله دپتان و دزآپ هوای ایراهتی انت. هما وهدی که دزآپ و واش سرد انت پهرهء هوا چوش بهارگاه انت.  کمتر دنیاء توکا چوشین ملگ و دمگی پیداگ بیت که هنچوشین آپ و هوا و هنچوشین استراتژیکی جاگهی بیت.
واجه خدا می شمی مزنین ماتء بزان بلوچستانء دایم برجاهی بداریت

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *