طریق ترجمانی : برای روز جهانی زبان مادری

ز تو با تو راز گویم به زبان بیزبانی

زبان یک عنصر هویت پررنگ میان گروه‌های انسانی است. گاه برای نشان دادن این تمایز نقش زبان بسیار برجسته می شود. افراط در این زمینه آنقدر زیاد می شود که افراد زبان خود را بهترین یا کاملترین در جهان می پندارند. از طرفی تحت تاثیر قرار گرفتن خرده فرهنگ‌ها به وسیله هژمونی زبان‌های غالب و دست‌کم گرفتن زبانهای محلی منجر به هضم و حذف زبان می شود.

آنچه که علم بر آن صحه می گذارد، هم‌ارز بودند همه زبان‌های بشری است. نقش و کارکرد همه زبانها ایجاد ارتباط میان جوامع بشری است. اما در طول تاریخ بسیاری کوشیده اند با سوءاستفاده از نقش زبان آن را عامل تمایز و تفرقه قرار دهند.

بشر در روزگار فعلی بیشتر از همه نیاز به درک و تفاهم دارند. ادراکی که حاصل فهم تفاوت‌ها و احترام به نوع بشر فارغ از همه نوع گرایش ها باشد. روز جهانی زبان مادری باید شروعی برای درک تفاوت ها با وجود مشابهت‌ها فراوان باشد. باید دانست هارمونی جهان با وجود این همه تنوع زیباست.

در جوامع چند زبانی تاکید بر یادگیری یک زبان رسمی تاکیدی نادرستی است. بلکه بهتر آن است که با آموختن زبان‌ها به پربار شدن فرهنگ جوامع کمک کنیم. انسان وقتی آموخت که می شود جهان را از منظر دیگر دید ، کمتر سراغ جزم‌اندیشی خواهد رفت. ادبیات ملل یکی از پنجره های گشوده به دنیای مردمان هر جامعه‌ای است. 

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *